Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Rejestr zmian
Rejestr zmian:
23 lutego 2018: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Usługa wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie rozwiązań informatycznych cyfrowego urzędu wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów, portalem usług elektronicznych oraz dostawą wyposażenia technicznego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ireneusz Jeziorny
23 lutego 2018: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Usługa wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie rozwiązań informatycznych cyfrowego urzędu wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów, portalem usług elektronicznych oraz dostawą wyposażenia technicznego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Pomorska
22 lutego 2018: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Budowa chodnika przy drodze 5580 Ostrzeszów - Parzynów - Rzetnia - etap IV"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Pomorska
22 lutego 2018: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Usługa wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie rozwiązań informatycznych cyfrowego urzędu wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów, portalem usług elektronicznych oraz dostawą wyposażenia technicznego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Pomorska
20 lutego 2018: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Usługa wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie rozwiązań informatycznych cyfrowego urzędu wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów, portalem usług elektronicznych oraz dostawą wyposażenia technicznego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Pomorska
19 lutego 2018: Dział: "../Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Pomorska
16 lutego 2018: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Usługa wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie rozwiązań informatycznych cyfrowego urzędu wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów, portalem usług elektronicznych oraz dostawą wyposażenia technicznego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Pomorska
15 lutego 2018: Dział: "../V Kadencja/2017"; Wiadomość: "Protokół z XXXIX Sesji Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 grudnia 2017 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../2018/XL Sesja Rady Powiatu z dnia 9 lutego 2018 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XL/213/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../2018/XL Sesja Rady Powiatu z dnia 9 lutego 2018 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XL/213/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../2018/XL Sesja Rady Powiatu z dnia 9 lutego 2018 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XL/213/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XL/218/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli..."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XL/217/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu – Starosty Ostrzeszowskiego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XL/216/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XL/215/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2018 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XL/214/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XL/213/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XL/212/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XL/211/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Ostrzeszowie na 2018 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXIX/210/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu realizacji zadania pn. „Kontynuacja budowy chodnika przy drodze 5585P w m. Czajków-Śniegule”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXIX/209/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXIX/208/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu na lata 2017-2021."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXIX/207/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2017 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXIX/206/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu na lata 2018-2021"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXIX/205/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej powiatu ostrzeszowskiego na 2018 rok."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../2018/XL Sesja Rady Powiatu z dnia 9 lutego 2018 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XL/218/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli..."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../2018/XL Sesja Rady Powiatu z dnia 9 lutego 2018 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XL/217/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu – Starosty Ostrzeszowskiego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../2018/XL Sesja Rady Powiatu z dnia 9 lutego 2018 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XL/216/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../2018/XL Sesja Rady Powiatu z dnia 9 lutego 2018 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XL/215/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2018 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../2018/XL Sesja Rady Powiatu z dnia 9 lutego 2018 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XL/214/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../2018/XL Sesja Rady Powiatu z dnia 9 lutego 2018 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XL/213/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "„Remont drogi powiatowej 5576P w m. Doruchów (od skrzyżowania dr. wojewódzkiej 450 do DINO)” "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Pomorska
15 lutego 2018: Dział: "../2018/XL Sesja Rady Powiatu z dnia 9 lutego 2018 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XL/212/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../2018/XL Sesja Rady Powiatu z dnia 9 lutego 2018 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XL/211/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Ostrzeszowie na 2018 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
15 lutego 2018: Dział: "../Zakład Aktywności Zawodowej w Ksiażenicach/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ogłoszenie - przetarg na dzierżawę gruntów"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marcin Łuczak
15 lutego 2018: Dział: "../Zakład Aktywności Zawodowej w Ksiażenicach/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ogłoszenie - II przetarg na dzierżawę nieruchomości(1,0000 ha)"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marcin Łuczak
13 lutego 2018: Dział: "../Uchwały Zarządu Powiatu/2018"; Wiadomość: "Uchwała nr 6 z 12 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność powiatu ostrzeszowskiego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Marczyk
13 lutego 2018: Dział: "../Ogłoszenia i Komunikaty/Przetargi: sprzedaż nieruchomości"; Wiadomość: "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Łukasz Przybył
12 lutego 2018: Dział: "../Protokoły z posiedzeń Zarządu/2018"; Wiadomość: "Protokół nr 130 z 22 stycznia 2018 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Marczyk
12 lutego 2018: Dział: "../Protokoły z posiedzeń Zarządu/2018"; Wiadomość: "Protokół nr 129 z 15 stycznia 2018 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Marczyk
>>