Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Rejestr zmian
Rejestr zmian:
18 października 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostrzeszowskiego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Pomorska
18 października 2017: Dział: "../Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Rowu Królewskiego dla potrzeb stawów "Kozak" w m.Tokarzew gm.Doruchów pow.ostrzeszowski"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Świeca
17 października 2017: Dział: "../Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - kacznika, Kraszewice, dz. nr 991/6"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Sobańska
13 października 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostrzeszowskiego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ireneusz Jeziorny
13 października 2017: Dział: "../Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę gospodarstwa rolnego o profilu chowu norek, Chlewo, dz. nr 301"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Sobańska
12 października 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostrzeszowskiego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ireneusz Jeziorny
12 października 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostrzeszowskiego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ireneusz Jeziorny
12 października 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostrzeszowskiego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ireneusz Jeziorny
10 października 2017: Dział: "../Protokoły z posiedzeń Zarządu/2017"; Wiadomość: "Protokół nr 115 z 29 września 2017 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Marczyk
9 października 2017: Dział: "../Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu w m. Siedlików gm. Ostrzeszów poprzez jego zarurowanie"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Świeca
9 października 2017: Dział: "../Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu w m. Siedlików gm. Ostrzeszów poprzez jego zarurowanie"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Świeca
9 października 2017: Dział: "../BIP/Współpraca z organizacjami pozarządowymi"; Wiadomość: "program współpracy na 2018 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ireneusz Jeziorny
9 października 2017: Dział: "../Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Obwieszczenie Starosty Ostrzeszowskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Klonie, gmina Czajków, dz. 72/2, o nieuregulowanym stanie prawnym."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Łukasz Przybył
9 października 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Usługi promocyjno-informacyjne dotyczące realizacji projektu pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Łukasz Przybył
5 października 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Zaproszenie do dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie rozwiązań informatycznych."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Łukasz Przybył
5 października 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Usługi promocyjno-informacyjne dotyczące realizacji projektu pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Łukasz Przybył
4 października 2017: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXVI/190/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
4 października 2017: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXVI/189/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2017 rok."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
4 października 2017: Dział: "../2017/XXXVI sesja Rady Powiatu z dnia 29 września 2017 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXVI/190/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
4 października 2017: Dział: "../2017/XXXVI sesja Rady Powiatu z dnia 29 września 2017 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXVI/189/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2017 rok."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
3 października 2017: Dział: "../Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych oczyszczalni ścieków w Ostrzeszowie ścieków przemysłowych z zakładu POLLENA w Ostrzeszowie"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Świeca
3 października 2017: Dział: "../Protokoły z posiedzeń Zarządu/2017"; Wiadomość: "Protokół nr 114 z 18 września 2017 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Marczyk
3 października 2017: Dział: "../Protokoły z posiedzeń Zarządu/2017"; Wiadomość: "Protokół nr 113 z 11 września 2017 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Marczyk
3 października 2017: Dział: "../Protokoły z posiedzeń Zarządu/2017"; Wiadomość: "Protokół nr 112 z 28 sierpnia 2017 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Marczyk
2 października 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostrzeszowskiego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ireneusz Jeziorny
2 października 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostrzeszowskiego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ireneusz Jeziorny
2 października 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostrzeszowskiego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ireneusz Jeziorny
2 października 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostrzeszowskiego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Pomorska
2 października 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostrzeszowskiego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Pomorska
2 października 2017: Dział: "../V Kadencja/2017"; Wiadomość: "Protokół z XXXV Sesji Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 sierpnia 2017 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
2 października 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostrzeszowskiego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ireneusz Jeziorny
2 października 2017: Dział: "../BIP/Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska"; Wiadomość: "Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: referenta w wydziale Finansowym."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ireneusz Jeziorny
27 września 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Remont drogi powiatowej 5576P w m. Doruchów (od skrzyżowania dr. wojewódzkiej 450 do DINO) "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Pomorska
26 września 2017: Dział: "../Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Świeca
26 września 2017: Dział: "../Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Świeca
26 września 2017: Dział: "../Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Świeca
21 września 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Remont nawierzchni masą na gorąco – etap II"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Pomorska
15 września 2017: Dział: "../V Kadencja/2017"; Wiadomość: "Protokół z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 31 lipca 2017 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Tomaszewski
14 września 2017: Dział: "../BIP/Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska"; Wiadomość: "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: referenta w wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ireneusz Jeziorny
14 września 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Remont nawierzchni masą na gorąco – etap II"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Pomorska
>>