Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Rejestr zmian
Rejestr zmian:
11 grudnia 2017: Dział: "../Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze/Zamówienia publiczna"; Wiadomość: "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Dostawę mięsa wieprzowego,wołowego i drobiowego oraz wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: DPS Kobyla Góra
8 grudnia 2017: Dział: "../Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie zrzutu wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Kraszewicach do Str.Kraszewickiej"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Świeca
8 grudnia 2017: Dział: "../Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z komunalnego ujęcia w m. Renta gm. Kraszewice"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Świeca
8 grudnia 2017: Dział: "../Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z komunalnego ujęcia w m. Renta i zrzut wód popłucznych do Str.Kraszewickiej"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Świeca
8 grudnia 2017: Dział: "../Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z zakładowego ujęcia wody firmy Aquator Sp. zo.o. w Ostzreszowie"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Świeca
8 grudnia 2017: Dział: "../Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych z zakładu skupu i uboju bydła w m.Tokarzew gm.Doruchów"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Świeca
6 grudnia 2017: Dział: "../Ogłoszenia i Komunikaty/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obudów studni głębinowych 1 i 2 oraz pobór wód podziemnych z ujęcia ferm norek w Książenicach i Chlewie gm.Grabów n.Prosną"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Świeca
6 grudnia 2017: Dział: "../Protokoły z posiedzeń Zarządu/2017"; Wiadomość: "Protokół nr 124 z 29 listopada 2017 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Marczyk
6 grudnia 2017: Dział: "../Protokoły z posiedzeń Zarządu/2017"; Wiadomość: "Protokół nr 123 z 27 listopada 2017 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Marczyk
6 grudnia 2017: Dział: "../Protokoły z posiedzeń Zarządu/2017"; Wiadomość: "Protokół nr 122 z 21 listopada 2017 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Marczyk
6 grudnia 2017: Dział: "../Uchwały Zarządu Powiatu/2017"; Wiadomość: "Uchwała nr 54 z 5 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Ostrzeszowskiego przez członków Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Marczyk
6 grudnia 2017: Dział: "../2017/XXXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2017 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXVIII/204/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie w Szkołę Policealną"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
6 grudnia 2017: Dział: "../2017/XXXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2017 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXVIII/203/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie w Szkołę Policealną"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
6 grudnia 2017: Dział: "../2017/XXXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2017 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXVIII/202/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej SS Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład SOSW w SS Przysposabiającą do Pracy"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
6 grudnia 2017: Dział: "../2017/XXXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2017 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXVIII/201/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej SP Specjalnej wchodzącej w skład SOSW w Ostrzeszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
6 grudnia 2017: Dział: "../2017/XXXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2017 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXVIII/199/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ZSZ Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie w Branżową Szkołę I Stopnia"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
6 grudnia 2017: Dział: "../2017/XXXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2017 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXVIII/200/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ZSZ Specjalnej wchodzącej w skład SOSW w Ostrzeszowie w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
6 grudnia 2017: Dział: "../2017/XXXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2017 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXVIII/199/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ZSZ Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie w Branżową Szkołę I Stopnia"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
6 grudnia 2017: Dział: "../2017/XXXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2017 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXVIII/198/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ZSZ Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Ostrzeszowie w Branżową Szkołę I Stopnia"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
6 grudnia 2017: Dział: "../2017/XXXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2017 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXVIII/197/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/184/2017 z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
6 grudnia 2017: Dział: "../2017/XXXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2017 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXVIII/196/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2017 - 2021."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
6 grudnia 2017: Dział: "../2017/XXXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2017 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXVIII/195/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2017 rok."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
6 grudnia 2017: Dział: "../2017/XXXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2017 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XXXVIII/194/2017 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia darowizny."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
5 grudnia 2017: Dział: "../V Kadencja/2017"; Wiadomość: "Protokół z XXXVII sesji Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 października 2017 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
5 grudnia 2017: Dział: "../Zakład Aktywności Zawodowej w Ksiażenicach/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku - dostawa paliw"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marcin Łuczak
5 grudnia 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę infokiosku wyposażonego w pochylony ekran o wielkości 22" wraz z klawiaturą wandaloodporną z trackball'em."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Łukasz Przybył
5 grudnia 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 2 szt. laptopów."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Łukasz Przybył
5 grudnia 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 4 szt. komputerów."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Łukasz Przybył
4 grudnia 2017: Dział: "../Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze/Zamówienia publiczna"; Wiadomość: "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Dostawę mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze.""; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: DPS Kobyla Góra
1 grudnia 2017: Dział: "../Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze/Zamówienia publiczna"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe- "Dostawa pieczywa świeżego i wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: DPS Kobyla Góra
30 listopada 2017: Dział: "../Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów ornych."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Moś
30 listopada 2017: Dział: "../Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Zaproszenie do złożenia ofert - propozycji cenowych: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Moś
30 listopada 2017: Dział: "../Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Zaproszenie do złożenia ofert - propozycji cenowych na zadanie: ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Moś
30 listopada 2017: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Zakup paliw ciekłych: Benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Pomorska
30 listopada 2017: Dział: "../Konsultacje społeczne/Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2017-2020"; Wiadomość: "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Łukasz Przybył
30 listopada 2017: Dział: "../Konsultacje społeczne/Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2017-2020"; Wiadomość: "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Łukasz Przybył
30 listopada 2017: Dział: "../Konsultacje społeczne/Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2017-2020"; Wiadomość: "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Łukasz Przybył
30 listopada 2017: Dział: "../Konsultacje społeczne/Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2017-2020"; Wiadomość: "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Łukasz Przybył
30 listopada 2017: Dział: "../Konsultacje społeczne/Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2017-2020"; Wiadomość: "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Łukasz Przybył
30 listopada 2017: Dział: "../Uchwały Zarządu Powiatu/2017"; Wiadomość: "Uchwała nr 53 z 29 listopada 2017 roku w sprawie wyboru oferty na realizację w 2018 roku zadań publicznych powiatu ostrzeszowskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Marczyk
>>