Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Rejestr zmian
Rejestr zmian:
22 czerwca 2018: Dział: "../Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze/Zamówienia publiczna"; Wiadomość: "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Dostawę warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: DPS Kobyla Góra
21 czerwca 2018: Dział: "../Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze/Zamówienia publiczna"; Wiadomość: "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: DPS Kobyla Góra
20 czerwca 2018: Dział: "../BIP/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Ogłoszenie o sprzedaży Fiata Ducato."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ireneusz Jeziorny
18 czerwca 2018: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Remont nawierzchni masą na gorąco"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Pomorska
15 czerwca 2018: Dział: "../Uchwały Zarządu Powiatu/2018"; Wiadomość: "Uchwała nr 16 z 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie, ul. Krańcowa 7"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Marczyk
15 czerwca 2018: Dział: "../Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze/Zamówienia publiczna"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe na "Dostawę warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: DPS Kobyla Góra
14 czerwca 2018: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5589 w m. Jelenie -Jeziorki "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Pomorska
14 czerwca 2018: Dział: "../BIP/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Mucha
12 czerwca 2018: Dział: "../Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze/Zamówienia publiczna"; Wiadomość: "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: DPS Kobyla Góra
11 czerwca 2018: Dział: "../Protokoły z posiedzeń Zarządu/2018"; Wiadomość: "Protokół nr 145 z 28 maja 2018 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Marczyk
8 czerwca 2018: Dział: "../Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze/Zamówienia publiczna"; Wiadomość: "Zapytanie ofertowe na "Dostawę Art. spozywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: DPS Kobyla Góra
7 czerwca 2018: Dział: "../Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze/Ogłoszenia i komunikaty"; Wiadomość: "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTOR DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: DPS Kobyla Góra
6 czerwca 2018: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla zaopatrzenia obiektów Powiatu Ostrzeszowskiego i jego jednostek organizacyjnych "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Pomorska
6 czerwca 2018: Dział: "../BIP/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Obwieszczenie w sprawie pozwolenia na budowę zakładu rozbioru i konfekcji mięsa drobiowego, Kaliszkowice Ołobockie, dz. nr 416/2, 417, 418, 419."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Sobańska
6 czerwca 2018: Dział: "../BIP/Ogłoszenia i Komunikaty"; Wiadomość: "Obwieszczenie w sprawie udzielenia zmiany pozwolenia na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, Rojów, dz. nr 996/23, 996/24, 996/25, 527/2"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Sobańska
4 czerwca 2018: Dział: "../BIP/Nieodpłatna pomoc prawna"; Wiadomość: "Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ireneusz Jeziorny
4 czerwca 2018: Dział: "../BIP/Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska"; Wiadomość: "Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy referent w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ireneusz Jeziorny
1 czerwca 2018: Dział: "../BIP/Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska"; Wiadomość: "Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ireneusz Jeziorny
30 maja 2018: Dział: "../2018/XLIV sesja Rady Powiatu z dnia 28 maja 2018 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XLIV/233/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach programu POWER 2014-2020"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
30 maja 2018: Dział: "../2018/XLIV sesja Rady Powiatu z dnia 28 maja 2018 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XLIV/232/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach WRPO 2014-2020"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
30 maja 2018: Dział: "../2018/XLIV sesja Rady Powiatu z dnia 28 maja 2018 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XLIV/231/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp.zo.o., pokrycia podwyższonego kapitału oraz objęcia nowo utworzonych udziałów przez powiat"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
30 maja 2018: Dział: "../2018/XLIV sesja Rady Powiatu z dnia 28 maja 2018 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XLIV/230/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Ostrzeszowskim"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
30 maja 2018: Dział: "../2018/XLIV sesja Rady Powiatu z dnia 28 maja 2018 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XLIV/229/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
30 maja 2018: Dział: "../2018/XLIV sesja Rady Powiatu z dnia 28 maja 2018 roku"; Wiadomość: "Uchwała Nr XLIV/228/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
30 maja 2018: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Remont nawierzchni masą na gorąco"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Pomorska
30 maja 2018: Dział: "../Zamówienia publiczne/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla zaopatrzenia obiektów Powiatu Ostrzeszowskiego i jego jednostek organizacyjnych "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Marzena Pomorska
30 maja 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XLIV/233/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach programu POWER 2014-2020"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
30 maja 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XLIV/232/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach WRPO 2014-2020"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
30 maja 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XLIV/232/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach WRPO 2014-2020"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
30 maja 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XLIV/231/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp.zo.o., pokrycia podwyższonego kapitału oraz objęcia nowo utworzonych udziałów przez powiat"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
30 maja 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XLIV/231/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp.zo.o., pokrycia podwyższonego kapitału oraz objęcia nowo utworzonych udziałów przez powiat"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
30 maja 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XLIV/230/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Ostrzeszowskim"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
30 maja 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XLIV/229/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
30 maja 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XLIV/228/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
30 maja 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XLIV/229/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
30 maja 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XLIV/228/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
30 maja 2018: Dział: "../Rejestr Uchwał Rady Powiatu/V kadencja Rady Powiatu"; Wiadomość: "Uchwała Nr XLIV/228/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
30 maja 2018: Dział: "../V Kadencja/2018"; Wiadomość: "Protokół z XLIII sesji Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 10 maja 2018 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
30 maja 2018: Dział: "../V Kadencja/2018"; Wiadomość: "Protokół z XLII sesji Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 13 kwietnia 2018 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
30 maja 2018: Dział: "../V Kadencja/2018"; Wiadomość: "Protokół z XLI sesji Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 marca 2018 roku"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Beata Łuczak
>>