Nasza strona Główny BIP
Uchwała Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Halina Sobańska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Halina Sobańska (6 / 2 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Halina Sobańska (6 / 2 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Halina Sobańska (6 / 2 / 2018)
Oglądano 3920 razy
Uchwała nr 58 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru oferty na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Ostrzeszowskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Iwona Marczyk
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (28 / 12 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (10 / 1 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Iwona Marczyk (28 / 12 / 2017)
Oglądano 4715 razy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Ostrzeszowskiego w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Halina Sobańska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Halina Sobańska (5 / 1 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Halina Sobańska (5 / 1 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Halina Sobańska (5 / 1 / 2018)
Oglądano 4875 razy
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu ostrzeszowskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
1. uchwała nr 51 zarządu powiatu z dnia 27.11.2017 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu ostrzeszowskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej.
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (28 / 11 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (28 / 11 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (28 / 11 / 2017)
Oglądano 6043 razy
Ogłoszenie naboru członków komisji konkursowej w konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (3 / 11 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (3 / 11 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (3 / 11 / 2017)
Oglądano 6797 razy
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (3 / 11 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (3 / 11 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (3 / 11 / 2017)
Oglądano 6797 razy
program współpracy na 2018 rok
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (9 / 10 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (9 / 10 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (9 / 10 / 2017)
Oglądano 7599 razy
Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie informuje, że został opracowany projekt „Programu współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Program ten podlega konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Ostrzeszowskiego (zakładka: Współpraca z organizacjami pozarządowymi) na okres 7 dni. Program również znajduje się na tablicy ogłoszeń (I piętro) Starostwa Powiatowego.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie powiatu ostrzeszowskiego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

Uwagi prosimy kierować pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów lub pocztą elektroniczną:  obywatelski@powiatostrzeszowski.pl  
w terminie do 19 września 2017 roku.

 

Projekt programu współpracy 2018.docx

Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (12 / 9 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (12 / 9 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (12 / 9 / 2017)
Oglądano 8473 razy
Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (30 / 5 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (30 / 5 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (30 / 5 / 2017)
Oglądano 10247 razy
Uchwała Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego na rok 2017
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Halina Sobańska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Halina Sobańska (3 / 3 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Halina Sobańska (3 / 3 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Halina Sobańska (3 / 3 / 2017)
Oglądano 12112 razy
Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Halina Sobańska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Halina Sobańska (25 / 1 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Halina Sobańska (25 / 1 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Halina Sobańska (25 / 1 / 2017)
Oglądano 12957 razy
Uchwała nr 69 z dnia 29.12.2016 w sprawie wyboru oferty na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Ostrzeszowskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (2 / 1 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (2 / 1 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (2 / 1 / 2017)
Oglądano 13486 razy
Ogłoszenie konkursów na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w Doruchowie oraz w Kuźnicy Grabowskiej.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (1 / 12 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (7 / 12 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (7 / 12 / 2016)
Oglądano 14149 razy
Uchwała Zarządu Powiatu nr 59 z 24.11.2016 o wyborze organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (28 / 11 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (28 / 11 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (28 / 11 / 2016)
Oglądano 14212 razy
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej w konkursie na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Ostrzeszowskim w 2017 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (17 / 10 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (17 / 10 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (17 / 10 / 2016)
Oglądano 15000 razy
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Ostrzeszowskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (17 / 10 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (17 / 10 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (17 / 10 / 2016)
Oglądano 15001 razy
Uchwała Nr XXIV/128/2016 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Tomaszewski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Tomaszewski (5 / 10 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Tomaszewski (5 / 10 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Tomaszewski (5 / 10 / 2016)
Oglądano 15243 razy
Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (12 / 9 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (12 / 9 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (12 / 9 / 2016)
Oglądano 15739 razy
Sprawozdanie zarządu powiatu z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (18 / 5 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (18 / 5 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (18 / 5 / 2016)
Oglądano 18162 razy
Uchwała Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego na realizację zadań w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Halina Sobańska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Halina Sobańska (2 / 2 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Halina Sobańska (2 / 2 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Halina Sobańska (2 / 2 / 2016)
Oglądano 19385 razy
Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty na realizację w 2016 roku zadania publicznego Powiatu Ostrzeszowskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Halina Sobańska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Halina Sobańska (16 / 12 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Halina Sobańska (16 / 12 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Halina Sobańska (16 / 12 / 2015)
Oglądano 19461 razy
Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty na realizację w 2016 roku zadań publicznych Powiatu Ostrzeszowskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Halina Sobańska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Halina Sobańska (16 / 12 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Halina Sobańska (16 / 12 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Halina Sobańska (16 / 12 / 2015)
Oglądano 19458 razy
Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrzeszowskiego w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Halina Sobańska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Halina Sobańska (1 / 12 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Halina Sobańska (1 / 12 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Halina Sobańska (1 / 12 / 2015)
Oglądano 19532 razy
Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu komisji konkursowych.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Halina Sobańska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Halina Sobańska (30 / 11 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Halina Sobańska (30 / 11 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Halina Sobańska (30 / 11 / 2015)
Oglądano 19541 razy
Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Halina Sobańska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Halina Sobańska (16 / 11 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Halina Sobańska (16 / 11 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Halina Sobańska (16 / 11 / 2015)
Oglądano 19626 razy
Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Halina Sobańska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Halina Sobańska (16 / 11 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Halina Sobańska (16 / 11 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Halina Sobańska (16 / 11 / 2015)
Oglądano 19633 razy
Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wykazu zadań publicznych oraz zasad przeprowadzania konkursów otwartych na realizację zadań publicznych POwiatu Ostrzeszowskiego w roku 2016.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Halina Sobańska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Halina Sobańska (3 / 11 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Halina Sobańska (3 / 11 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Halina Sobańska (3 / 11 / 2015)
Oglądano 19665 razy
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Halina Sobańska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Halina Sobańska (28 / 9 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Halina Sobańska (28 / 9 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Halina Sobańska (28 / 9 / 2015)
Oglądano 19725 razy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrzeszowskiego w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (20 / 1 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (20 / 1 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (20 / 1 / 2015)
Oglądano 19952 razy
Uchwała nr 46 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru oferty na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Ostrzeszowskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Iwona Marczyk
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (12 / 1 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (12 / 1 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Iwona Marczyk (12 / 1 / 2015)
Oglądano 19960 razy
Uchwała nr 41 z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Ostrzeszowskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Iwona Marczyk
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (26 / 11 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (28 / 11 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Iwona Marczyk (26 / 11 / 2014)
Oglądano 20026 razy
Projekt uchwały Rady powiatu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (29 / 8 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (29 / 8 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (29 / 8 / 2014)
Oglądano 20158 razy
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie z realizacji "programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (29 / 8 / 2014)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (29 / 8 / 2014)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (29 / 8 / 2014)
Oglądano 20157 razy
Ogłoszenia o konkursach na powierzenie prowadzenia SDS w Kuźnicy Grabowskiej oraz ŚDS w Doruchowie.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (18 / 11 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (18 / 11 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (18 / 11 / 2013)
Oglądano 20489 razy
Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowych.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (23 / 10 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (23 / 10 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (23 / 10 / 2013)
Oglądano 20534 razy
Uchwała Nr XXXVI/195/2013 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 27 września 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku ... na rok 2014
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Tomaszewski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (3 / 10 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (23 / 10 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Tomaszewski (3 / 10 / 2013)
Oglądano 20533 razy
Projekt uchwały Rady powiatu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (4 / 9 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (4 / 9 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (4 / 9 / 2013)
Oglądano 20625 razy
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie z realizacji "programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi... za 2012 rok".
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Tomaszewski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Tomaszewski (23 / 7 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Tomaszewski (23 / 7 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Tomaszewski (23 / 7 / 2013)
Oglądano 20783 razy
Uchwała Zarządu powiatu w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych w zakresie działalnosci na rzecz osób niepelnosprawnych; prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy w Doruchowie oraz Kuźnicy Grabowskiej.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (3 / 1 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (3 / 1 / 2013)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (3 / 1 / 2013)
Oglądano 21184 razy
Otwarty konkurs ofert na Powierzenie prowadzenia w 2013 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Doruchowie.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (16 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (16 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (16 / 11 / 2012)
Oglądano 21290 razy
Otwarty konkurs ofert na Powierzenie prowadzenia w 2013 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (16 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (16 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (16 / 11 / 2012)
Oglądano 21290 razy
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego: Organizacja i prowadzenie punktu informacyjno – promocyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (16 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (16 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (16 / 11 / 2012)
Oglądano 21291 razy
uchwala_Rady Powiatu nr 132 Program współpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (5 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (5 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (5 / 11 / 2012)
Oglądano 21328 razy
Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowych.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (5 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (5 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (5 / 11 / 2012)
Oglądano 21329 razy
Uchwała Zarzadu Powiatu nr 57.2012 w sprawie wykazu zadań publicznych oraz zasad przeprowadzania konkursów na realizacje zadań publicznych w 2013 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (5 / 11 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (5 / 11 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (5 / 11 / 2012)
Oglądano 21329 razy
Projekt Uchwały RAdy Powiatu w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (24 / 9 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (24 / 9 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (24 / 9 / 2012)
Oglądano 21408 razy
Uchwała Nr 1/2012 z 11.01.2012 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2012 roku: ORGANIZACJA I PROWADZENIE PUNKTU INFORMACYJNO – PROMOCYJNEGO. PROMOCJA LINII KOLEJOWEJ OSTRZESZÓW – NAMYSŁAKI.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (16 / 1 / 2012)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (16 / 1 / 2012)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (16 / 1 / 2012)
Oglądano 21894 razy
uchwała nr 70/2011 Zarzadu Powiatu z dnia 21.12.2011 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych w 2012 roku: 1) prowadznie ŚDS w Doruchowie 2) prowadzenie ŚDS w Kuźnicy Grabowskiej
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (22 / 12 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (22 / 12 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (22 / 12 / 2011)
Oglądano 21932 razy
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w 2012 roku: ORGANIZACJA I PROWADZENIE PUNKTU INFORMACYJNO – PROMOCYJNEGO. PROMOCJA LINII KOLEJOWEJ OSTRZESZÓW – NAMYSŁAKI.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (15 / 11 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (15 / 11 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (15 / 11 / 2011)
Oglądano 22101 razy
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania tj. powierzenie w 2012 roku prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej dla 15 osób.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (15 / 11 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (15 / 11 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (15 / 11 / 2011)
Oglądano 22102 razy
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania tj. powierzenie w 2012 roku prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Doruchowie dla 25 osób.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (15 / 11 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (17 / 11 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (17 / 11 / 2011)
Oglądano 22101 razy
Informacja o możliwosci zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (21 / 10 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (21 / 10 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (21 / 10 / 2011)
Oglądano 22198 razy
uchwała w sprawie wykazu zadań i zasad konkursów na 2012 rok
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (21 / 10 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (21 / 10 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (21 / 10 / 2011)
Oglądano 22198 razy
Uchwała Nr XIII/68/2011 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 września 2011 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ... na rok 2012"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Tomaszewski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (4 / 10 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (21 / 10 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Tomaszewski (4 / 10 / 2011)
Oglądano 22197 razy
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Iwona Marczyk
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Iwona Marczyk (22 / 9 / 2011)
- zaakceptowanie treści informacji: Iwona Marczyk (22 / 9 / 2011)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Iwona Marczyk (22 / 9 / 2011)
Oglądano 22271 razy
„ORGANIZACJA I PROWADZENIE PUNKTU INFORMACYJNO - PROMOCYJNEGO. PROMOCJA LINI KOLEJOWEJ OSTRZESZOW - NAMYSŁAKI”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (22 / 12 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (22 / 12 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (22 / 12 / 2010)
Oglądano 23002 razy
Wybór ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
Wybór oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
tj.  powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
dla 15 osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (typ AB) w Kuźnicy Grabowskiej w 2011 r.
Wybór oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
tj.  powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
dla 25 osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (typ AB) w Doruchowie w 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (16 / 12 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (16 / 12 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (16 / 12 / 2010)
Oglądano 23033 razy
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w 2011 roku: ORGANIZACJA I PROWADZENIE PUNKTU INFORMACYJNO – PROMOCYJNEGO. PROMOCJA LINII KOLEJOWEJ OSTRZESZÓW – NAMYSŁAKI.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (26 / 11 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (26 / 11 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (26 / 11 / 2010)
Oglądano 23120 razy
Informacja o możliwosci zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (24 / 11 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (24 / 11 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (24 / 11 / 2010)
Oglądano 23130 razy
UCHWAŁA NR 48/2010 ZARZĄDU POWIATU W OSTRZESZOWIE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 39/2010 Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 20 października 2010 roku w sprawie wykazu zadań publicznych oraz zasad przeprowadzania konkur
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (24 / 11 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (24 / 11 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (24 / 11 / 2010)
Oglądano 23130 razy
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (typ AB) w Doruchowie w 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (15 / 11 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (24 / 11 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (15 / 11 / 2010)
Oglądano 23132 razy
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 15 osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (typ AB) w Kuźnicy Grabowskiej w 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (15 / 11 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (24 / 11 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (15 / 11 / 2010)
Oglądano 23131 razy
Informacja o możliwosci zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (26 / 10 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (26 / 10 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (26 / 10 / 2010)
Oglądano 23280 razy
UCHWAŁA NR 39/2010 ZARZĄDU POWIATU W OSTRZESZOWIE z dnia 20 października 2010 roku w sprawie: wykazu zadań publicznych oraz zasad przeprowadzania konkursów otwartych na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrzeszowskiego w roku 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (26 / 10 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (26 / 10 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (26 / 10 / 2010)
Oglądano 23280 razy
Uchwała Nr XLVIII/270/10 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego "Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi ...
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Tomaszewski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (8 / 10 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (11 / 10 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (11 / 10 / 2010)
Oglądano 23308 razy
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia wieloletniego „Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2013"

INFORMACJA

 

Na podstawie § 1 ppkt. b) Uchwały Rady Powiatu w Ostrzeszowie Nr XLVII/254/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie: sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Ostrzeszowskiego www.bip.powiatostrzeszowski.pl (zakładka: Współpraca z organizacjami pozarządowymi) zamieszczono w dniu 16 września 2010 roku:

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia wieloletniego „Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na  lata 2011 - 2013"

 

celem poddania go konsultacjom na zasadach określonych w Uchwale Rady Powiatu w Ostrzeszowie Nr XLVII/254/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie: sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Projekt uchwały został przyjęty przez Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie na 189 posiedzeniu w dniu 15.09.2010 roku i przekazany do Rady Powiatu.

 

 

 

 

Ostrzeszów, dnia 16.09.2010 r.

 

 

projekt uchwaly w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..pdf

Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (16 / 9 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (16 / 9 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (16 / 9 / 2010)
Oglądano 23339 razy
Uchwała Nr XLVII/254/10 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub oranizacjami prowadzącymi...
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Tomaszewski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (14 / 9 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (14 / 9 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (14 / 9 / 2010)
Oglądano 23341 razy
Uchwała Nr XXXIV/191/09 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Tomaszewski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (6 / 10 / 2009)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (14 / 9 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (14 / 9 / 2010)
Oglądano 23339 razy
Lista podmiotów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego na 2010 rok na realizację zadania publicznego

Lista podmiotów ubiegających się o dotację

z budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego na 2010 rok

na realizację zadania publicznego

 

 

Nazwa zadania

Nazwa organizacji

Forma realizacji (wspieranie lub powierzanie)

Proponowana kwota dotacji [zł]

Organizacja i prowadzenie punktu informacyjno – promocyjnego. Promocja linii kolejowej Ostrzeszów - Namysłaki

Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej

wspieranie

8.000

 

Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (6 / 1 / 2010)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (6 / 1 / 2010)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (6 / 1 / 2010)
Oglądano 24075 razy
Konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego ORGANIZACJA I PROWADZENIE PUNKTU INFORMACYJNO – PROMOCYJNEGO. PROMOCJA LINII KOLEJOWEJ OSTRZESZÓW – NAMYSŁAKI.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały: Nr XXXIV/191/09 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30.09.2009 r. w sprawie Przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”

 

ZARZĄD POWIATU W OSTRZESZOWIE

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na realizację w 2010 roku zadania publicznego w zakresie priorytetu

 

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

 

1. Rodzaj zadania:

 

ORGANIZACJA I PROWADZENIE
PUNKTU INFORMACYJNO – PROMOCYJNEGO.
PROMOCJA LINII KOLEJOWEJ OSTRZESZÓW – NAMYSŁAKI.

 

Przedmiotem konkursu są zamierzenia, mające na celu prowadzenie ww. działalności na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego, ukierunkowane na:

1) organizacja i prowadzenie punktu informacyjno – promocyjnego,

2) promocja nieczynnej linii kolejowej Ostrzeszów – Namysłaki,

2) współorganizacja III Pikniku Kolejowego,

4) organizacja i prowadzenie izby tradycji kolei

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację powyższych zadań Powiat Ostrzeszowski udzieli wsparcia finansowego w postaci dotacji.

Proponowana wysokość dotacji (brutto) wynosi łącznie 8.000 zł.

 

3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:

 

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego, zachowania tradycji i tożsamości regionu.

 

4. Termin i warunki realizacji zadania:

 

Realizacja zadania następuje w okresie: 1.01.2010 – 31.12.2010 rok.

 

5. Zasady przyznania dotacji:

 

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały: Nr XXXIV/191/09 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30.09.2009 r.
w sprawie Przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”

, po podpisaniu stosownych umów  z wyłonionymi oferentami.

 

6. Termin składania ofert:

 

1)      oferty należy składać w terminie do 4.12.2009 r. w sekretariacie Starosty Ostrzeszowskiego (II p. UMiG, pok. 61) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów.

2)      oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

3)      wniosek (oryginał) musi być dostarczony lub przesłany w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz z adnotacją:

Oferta na konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn.: „Organizacja i prowadzenie punktu informacyjno – promocyjnego. Promocja linii kolejowej Ostrzeszów – Namysłaki.”

 

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 

1)      lista podmiotów ubiegających się o dotacje zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrzeszowskiego (dział: „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

2)      decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert, Skład  i regulamin pracy Komisji Konkursowej określa Uchwała Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie nr 37/2009 z dnia 21.10.2009 r.

3)      podpisanie umowy o realizację zadania następuje po ogłoszeniu wyników konkursu, o którym mowa w pkt 8 niniejszego ogłoszenia, jak również po spełnieniu innych, określonych przez Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie warunków, w szczególności prawidłowego rozliczenia dotacji za rok ubiegły.

4)      przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:

a)                 Kompletność oferty,

b)                 Zgodność celów statutowych oferenta z rodzajem zadania publicznego,

c)                 Zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego.

d)                 Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania.

e)                 Możliwość realizacji zadania przez oferenta (zasoby kadrowe, rzeczowe)

f)                   Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze.

g)                 Efekty dotychczasowej działalności.

h)                 Potencjalna atrakcyjność dla uczestników, ilość osób, do których jest kierowana realizacja zadania.

i)                    Udział środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

5)      zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji podanej w ogłoszeniu konkursowym i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty, jak również możliwość: odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

6)      Przyznanie dotacji uzależnione jest uchwaleniem dotacji w uchwale budżetowej na 2009 rok.

 

8. Wyniki konkursu:

Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrzeszowskiego (dział: „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”).

 

9. Koszty zadań w 2008 i 2009:

W 2008 nie przyznawano dotacji.  

W  2009 r. Powiat Ostrzeszowski przekazał dotację na powyższy cel w kwocie 5.000 zł

 

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania, można uzyskać pod wskazanym wyżej adresem, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrzeszowskiego (dział: „Współpraca z organizacjami pozarządowymi). Ponadto osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie konkursu jest Z-ca kier. wydz. OR
I. Jeziorny, tel. /062/ 732-00-46)

 

Wzór oferty organizacji pozarządowej - Załącznik nr 1.doc

Wzór_umowy - załącznik nr 2.doc

Wzór sprawozdania - załącznik nr 3.doc

Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (29 / 10 / 2009)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (30 / 10 / 2009)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (30 / 10 / 2009)
Oglądano 24272 razy
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (typ AB)w Doruchowie
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (29 / 10 / 2009)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (29 / 10 / 2009)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (29 / 10 / 2009)
Oglądano 24283 razy
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (typ AB) w Kuźnicy Grabowskiej
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (29 / 10 / 2009)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (29 / 10 / 2009)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (29 / 10 / 2009)
Oglądano 24278 razy
Uchwała nr 69 z dnia 29.12.2016 w sprawie wyboru oferty na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Ostrzeszowskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (2 / 1 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (2 / 1 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (2 / 1 / 2017)
Oglądano 13484 razy
Uchwała Nr XXVII/161/08 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/141/08 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organi
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Tomaszewski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10 / 2 / 2009)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (11 / 2 / 2009)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Tomaszewski (10 / 2 / 2009)
Oglądano 24663 razy
Uchwała Nr XXIV/141/08 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Marcin Parzybok
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (5 / 11 / 2008)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (11 / 2 / 2009)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: (5 / 11 / 2008)
Oglądano 24663 razy
Uchwała Nr X/72/07 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Tomaszewski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (17 / 12 / 2007)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (24 / 7 / 2008)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Tomaszewski (17 / 12 / 2007)
Oglądano 25201 razy
U C H W A Ł A Nr LV/273/06 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 września 2006 roku

U C H W A Ł A   Nr  LV/273/06

Rady  Powiatu  w  Ostrzeszowie

z dnia 29 września 2006 roku

 

w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na  rok  2007"

 

Program współpracyn z org. pozarządowymi.doc

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (3 / 10 / 2006)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (4 / 10 / 2006)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (4 / 10 / 2006)
Oglądano 26320 razy
U C H W A Ł A Nr XLII/221/05 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 października 2005 roku w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożyt
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (29 / 11 / 2005)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (29 / 11 / 2005)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (29 / 11 / 2005)
Oglądano 26529 razy