Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Ogłoszenia i Komunikaty
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Aleksandra Mucha
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Aleksandra Mucha (14 / 6 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Aleksandra Mucha (14 / 6 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Aleksandra Mucha (14 / 6 / 2018)
Oglądano 55 razy
Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o obowiązujących od 1 maja 2018r uchwałach antysmogowych
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Świeca
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Świeca (11 / 4 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Świeca (11 / 4 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Świeca (11 / 4 / 2018)
Oglądano 314 razy
Wezwanie do odebranie rzeczy znalezionej
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ireneusz Jeziorny
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ireneusz Jeziorny (27 / 3 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (27 / 3 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (27 / 3 / 2018)
Oglądano 408 razy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz spadkobiercy dotychczasowego dzierżawcy.
Dokumentacja:
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Łukasz Przybył
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Przybył (12 / 3 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Przybył (12 / 3 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Przybył (12 / 3 / 2018)
Oglądano 478 razy
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej "Książenice" o mocy 998/66 kW, Książenice, dz. nr 93.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Halina Sobańska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Halina Sobańska (25 / 1 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
Oglądano 1484 razy
Ogłoszenie Starosty Ostrzeszowskiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Kaliszkowice Kaliskie i Mikstat Pustkowie, gmina Mikstat
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Beata Łuczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Łuczak (19 / 1 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
Oglądano 1660 razy
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej "Chlewo" o mocy przetwórczej 519,22 kW, Chlewo gm. Grabów n. Prosną, dz. nr ew. 69.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Halina Sobańska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Halina Sobańska (10 / 1 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
Oglądano 1921 razy
Uchwała nr 58 z 28 grudnia 2017 roku Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie wyboru oferty na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Ostrzeszowskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Iwona Marczyk
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Iwona Marczyk (28 / 12 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
Oglądano 2251 razy
Uchwała nr 55/2017 z 19.12.2017 Zarządu Powiatu w sprawie powołania i określenia składu oraz regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Iwona Marczyk
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Iwona Marczyk (19 / 12 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
Oglądano 2483 razy
Ogłoszenie o wynajmie lokalu gastronomicznego w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Beata Łuczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Łuczak (13 / 12 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
Oglądano 2652 razy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Dokumentacja:
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Łukasz Przybył
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Przybył (12 / 12 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
Oglądano 2697 razy
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Łukasz Przybył
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Przybył (30 / 11 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
Oglądano 3088 razy
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na dzierżawę nieruchomości w Mączniki gmina Kraszewice.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Łukasz Przybył
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Przybył (29 / 11 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
Oglądano 3120 razy
Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 793,8 kW wraz z kontenerową stacją transformatorową, Racławice gm. Kraszewice, dz. nr 255, 256,257.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Halina Sobańska
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Halina Sobańska (21 / 11 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
Oglądano 3407 razy
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Łukasz Przybył
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Przybył (20 / 7 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Przybył (20 / 7 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Przybył (20 / 7 / 2015)
Oglądano 32860 razy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
Dokumentacja:
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Łukasz Przybył
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Przybył (13 / 2 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Przybył (13 / 2 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Przybył (13 / 2 / 2018)
Oglądano 1319 razy
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej ruiny zabudowań byłego kościoła ewangelickiego wraz z gruntem położonym w Pisarzowicach, gm. Kobyla Góra
Dokumentacja:
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Łukasz Przybył
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Przybył (30 / 1 / 2018)
- zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Przybył (31 / 1 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Przybył (31 / 1 / 2018)
Oglądano 2030 razy
Informacja o profilu kandydata na kierowcę PKK

I. Informacje ogólne o profilu kandydata na kierowcę (PKK)

1. Profil kandydata na kierowcę (PKK) to zestaw danych i informacji o osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami generowany, udostępniany, aktualizowany i archiwowany w systemie teleinformatycznym po 19 stycznia 2013 r.

2. System teleinformatyczny to system teleinformatyczny w rozumieniu art.3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. Nr 64, poz.565 z poźn. zm. ) współpracujący z systemem teleinformatycznym ewidencji kierowców, z wykorzystaniem którego Starosta Ostrzeszowski wykonuje czynności związane z wydawaniem praw jazdy i pozwoleń, zamieszcza dane i informacje w bazie danych oraz składa zamówienia na wykonywanie praw jazdy.

System teleinformatyczny ewidencji kierowców stosowany przez Starostę Ostrzeszowskiego jest systemem utworzonym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. na zamówienie ministra właściwego do spraw transportu w trybie określonym przepisami o zamówieniach publicznych i udostępnionym Staroście Ostrzeszowskiemu na podstawie umowy.


II. Tworzenie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

1. Profil kandydata na kierowcę (PKK) tworzony jest przed przystąpieniem do szkolenia dla każdej osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub pozwolenie.

2. Dokumenty , które należy złożyć bądź przedstawić celem utworzenia profilu kandydata na kierowcę :

a/ wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;

b/ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i

orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania

pojazdem , o ile jest wymagane;

c/ wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm ( równomiernie oświetlony lewy

półprofil twarzy, z widocznym uchem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami );

d/ zgoda rodzica lub opiekuna – dotyczy osób w wieku poniżej 18 lat;

e/ kserokopia posiadanego prawa jazdy;

d/ dokument tożsamości ( oryginał do wglądu ).

3. Profil kandydata na kierowcę generuje się również w przypadkach:

a/ wymiany z zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym;

b/ osoby podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji przy staraniu o przywrócenie uprawnienia lub zwrot

zatrzymanego prawa jazdy , cofniętego lub zatrzymanego powyżej 12 miesięcy – osoba , która

została skierowana na badania lekarskie i/lub psychologiczne powinna przedstawić wymagane

orzeczenie lekarskie i/lub psychologiczne ;

c/ wymiany prawa jazdy z ograniczeniami do kierowania pojazdami z automatyczna skrzynią biegów

na prawo jazdy bez tego ograniczenia;

4. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów wymagane dane wprowadza się do systemu

teleinformatycznego i dla każdej kategorii prawa jazdy generuje profil kandydata na kierowcę .

5. W terminie 2 dni od złożenia wniosku informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę

(PKK) - z podaniem jego numeru - przekazuje się osobie, której on dotyczy.

III. Korzystanie z numeru profilu kandydata na kierowcę (PKK) przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Osoba, która o trzymała numer swojego profilu kandydata na kierowcę przedkłada go przed szkoleniem w Ośrodku Szkolenia Kierowców ( OSK ), w którym ma zamiar je podjąć oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD ), w którym chce poddać się egzaminowi państwowemu dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem.IV. Warunki korzystania z profilu kandydata na kierowcę (PKK) przez OSK lub WORD.

1. OSK i WORD mogą pobierać utworzony przez Starostę Ostrzeszowskiego profil kandydata na kierowcę wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego zdefiniowanego w pkt.I.2. , tj. mając na uwadze warunki funkcjonowania systemu przy pomocy którego wykonuje on czynności związane z wydawaniem  praw jazdy i pozwoleń, zamieszcza dane i informacje w bazie danych oraz składa zamówienia na wykonywanie praw jazdy. Dotyczy to zwłaszcza możliwości udostępniania OSK lub WORD, które tworzą bądź nabywają systemy informatyczne mające funkcjonować w w/w systemie teleinformatycznym :

parametrów, procedur, protokołów programów , które Powiat Ostrzeszowski już eksploatuje w oparciu o wiążącą go z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. umową.

Wszelkie zapytania dotyczące warunków technicznych i przystosowania oprogramowania interfejsowego, przeprowadzania testów akceptacyjnych, itp. w celu pobierania, aktualizowania i zwrotu profilu kandydata na kierowcę utworzonego przez Starostę Ostrzeszowskiego proszę kierować do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. ul.Sanguszki 1 , 00-222 Warszawa.

2. OSK mają możliwość bezpłatnego korzystania z podstawowej wersji Portalu OSK, tj. dedykowanej przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. aplikacji, za pomocą której będzie mógł ( na podstawie nr identyfikującego profilu kandydata na kierowcę oraz jego PESEL-u ) w systemie teleinformatycznym pobierać dane i informacje zawarte w profilu, a po zakończeniu szkolenia w celu  wydania zaświadczenia, będzie mógł aktualizować profil (PKK) i potwierdzać go bezpiecznym podpisem. Przedsiębiorca będzie mógł również tą drogą informować starostę o przerwaniu szkolenia przez kandydata.

W wersji rozszerzonej ( płatnej ) aplikacja Portal OSK wspomagać moŻe zarządzanie OSK

w planowaniu i rozliczaniu szkoleń, zarządzaniu infrastrukturą i pojazdami ośrodka. Ponadto pełna

wersja portalu będzie umożliwiała bezpośrednią transmisję do starosty wszystkich danych , które

ośrodek jest zobowiązany mu dostarczać.


Warunki organizacyjno sprzętowe dla korzystania z Portalu OSK:

a/ zapewnienie komputera z dostępem do Internetu o przepustowości łącza min.1 Mb ( 128 kB/sek)

z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP z min. SP3, Windows Vista lub Windows 7

oraz ekranem o rozdzielczości 1024x768 lub większej;

b/ zainstalowanie jednej z przeglądarek w wersji: Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 15, Gogle

Chrome 23 lub nowszych;

c/ wolny port USB do czytnika podpisu elektronicznego;

d/ zapewnienie bezpiecznego podpisu elektronicznego ( zrealizować to moŻna przez nabycie certyfikatu kwalifikowanego wraz z odpowiednim czytnikiem PC S.C. między innymi w jednym z nw.

kwalifikowanych Centrów Certyfikacji:

-http://sigillum.pl/kontakt.html

-http://www.mobicert.pl/

-http://www.centrum.pl/centrum/cert,kontakt_dane_teleadresowe.xml

-http://www.kir.com.pl/main.php?p=kontakt

-http://www.cencert.pl/Kontakt/

dodatkowe informacje uzyskać moŻna u pracowników PWPW S.A. pod nr tel. (22)53 02 808

Warunki korzystania z Portalu OSK:

- wpisanie OSK do wykorzystywanego przez Starostę Ostrzeszowskiego „Portalu Starosta” – wpisywane

będą ośrodki aktualnie prowadzące szkolenia po podaniu przez nie adresu e-mail ;

- wydanie przez starostę loginu i kodu aktywacyjnego danego OSK;

- zalogowanie się OSK na podstawie loginu i kodu aktywacyjnego do Portalu OSK po wcześniejszym

zaakceptowaniu jego „Regulaminu”.


V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunikacji i Dróg , 63-500 Ostrzeszów , ul. Zamkowa 31,

tel. (62)  732-00-92


Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Łukasz Przybył
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Przybył (30 / 1 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ireneusz Jeziorny (27 / 2 / 2018)
Oglądano 69329 razy